De verpakking

Ten einde een zo mileuvriendelijk mogelijke verpakking te verkrijgen, hebben we veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling ervan.
Bij de totstandkoming van de verpakking was er de gedachte om het huidige bakje t.z.t. te vervangen door een bakje dat 100% biologisch afbreekbaar is. De ontwikkeling hiervan gaat echter langzamer dan gehoopt, en er zitten wat ons betreft op dit moment tóch nog wel behoorlijk wat haken en ogen aan. Zo zijn dergelijke bakjes op dit moment (nog) niet geschikt voor lichtvochtige producten als de onze, en worden ze op dit moment nog vaak gemaakt uit de polymeren van genetisch gemanipuleerde maïs. Indien de ontwikkelingen doorgaan en het mogelijk blijkt een bakje te produceren dat zowel praktisch als idealistisch (het duurzaamheidaspect is nu nog behoorlijk twijfelachtig) verantwoord is, zal het kostenplaatje nog een probleem kunnen gaan vormen. Een grotere vraag naar niet-mileubelastende verpakkingsmaterialen vanuit de consument, alsmede de bereidheid van de overheid om hierin te investeren, zou hierin een grote rol kunnen spelen.
Vooralsnog is het dus onwaarschijnlijk dat we op korte termijn zullen overstappen op deze ‘nieuwe’ verpakking. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we dit idee helemaal loslaten. In tegendeel; zodra er een bakje op de markt komt dat 100% biologisch afbreekbaar is, en volledig voldoet aan al onze eisen, zullen wij dit gaan gebruiken. Hoe dan ook; onze huidige bakjes zijn in ieder geval al p.v.c.-vrij!

De rekfolie die we gebruiken is p.v.c.- en weekmakervrij. Dit is, o.a. door een hoge kostprijs en de lastige bewerking, (zelfs) in het biologische productie- en verpakkingswereldje bijzonder te noemen.

 

HERSLUITBAARHEID:
Vanuit de consument wordt ons wel eens de vraag gesteld hoé de verpakking te hersluiten na gebruik, en of dit überhaupt mogelijk is. Dit is juist vanwege de p.v.c.-vrije folie zéér goed mogelijk: door de folie voor het eerste gebruik aan de onderzijde van de korte kant voorzichtig los te halen en naar boven te trekken, kan deze na gebruik weer naar beneden getrokken worden.

Een tip van een gebruiker: het lage sproutybakje blijkt een ideaal dekseltje voor de hoge bakjes, dit past namelijk perfect.