Voedselveiligheid / HACCP

Voedselveiligheid / HACCP

Net als alle andere bedrijven die levensmiddelen produceren en/of verwerken, moet ook De Peuleschil voldoen aan allerlei eisen ten aanzien van de voedselveiligheid. Wij hanteren de eisen voor een op HACCP-gebasseerd voedselveiligheidssysteem.

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis (and) Critical Control Point. Dit is een kwaliteitscontrolesysteem waarbij alle gevarenpunten met betrekking tot de voedselveiligheid in kaart worden gebracht. In ons geval betekent dit dat alle potentiële gevaren (fysisch, chemisch en bacteriologisch) vanaf de zaadaankoop tot en met de aflevering van de producten onderkend zijn, en dat hiertegen preventieve maatregelen getroffen zijn teneinde garant te kunnen staan voor een (voedsel)veilig eindproduct. Dat dit véél verder gaat dan ‘alleen maar’ hygiënisch werken moge duidelijk zijn.

Voor de continue bewaking van de kwaliteit van de producten worden deze regelmatig getest in ons eigen laboratorium.